The Kia Carnival ให้คุณแม่ทุกคนได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของลูกกับแคมเปญ Wonder MOM  ผ่านการทดลองขับรถ Carnival 

ในธีมต่างๆ สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ธีมซูเปอร์ฮีโร่ ธีมเจ้าหญิงหิมะ หรือธีมนางเงือกน้อย เราจะนำรถไปส่งถึงที่ ให้คุณแม่ไปเซอร์ไพรส์ลูกๆกันได้เลย พร้อมรับของรางวัลสุดน่ารักทุกการทดลองขับ!

?

ดูวิธีร่วมสนุก

|

กรอกข้อมูลลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทดลองขับ

1
เลือกธีมรถ Carnival และโชว์รูมใกล้บ้านท่าน เราจะนำรถไปส่งถึงที่

{{ themeData[getThemeIndex(form_data.theme_id)] ? themeData[getThemeIndex(form_data.theme_id)].title_th : '' }} | {{ dealerData[getDealerIndex(form_data.dealer_id)] ? dealerData[getDealerIndex(form_data.dealer_id)].title_th : '' }}

{{ themeData[getThemeIndex(form_data.theme_id)] ? themeData[getThemeIndex(form_data.theme_id)].title_th : '' }} | {{ dealerData[getDealerIndex(form_data.dealer_id)] ? dealerData[getDealerIndex(form_data.dealer_id)].title_th : '' }}

ธีมรถสำหรับคุณลูก

{{item.title_th}}

{{item.subtitle_th}}

เลือกโชว์รูมใกล้บ้านท่าน *กรุณาเลือกโชว์รูม

2
เลือกวันเวลาที่ต้องการร่วมกิจกรรมทดลองขับ

{{convertToThaiDate(form_data.arrange_date)}} | {{form_data.arrange_time!=null && form_data.arrange_time!=''?'เวลา '+timeList[form_data.arrange_time]:''}}

เลือกวันที่คุณสะดวก *กรุณาเลือกวัน

เลือกช่วงเวลา *กรุณาเลือกช่วงเวลา

3
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ

ชื่อผู้ลงทะเบียน *กรุณากรอกชื่อ

นามสกุล *กรุณากรอกนามสกุล

เบอร์มือถือ *กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง

อีเมล *กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ขอให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น Smart Sales Care หรือเว็บไซต์อื่นของบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“KTH’’, “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งต้องไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” และ “แอปพลิเคชั่น” เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ท่านยินยอมที่จะผูกมัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน/บริการ โดยไม่จำกัด หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น KTH อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา โดยทำการอัปเดตเว็บไซต์ ซึ่งการแก้ไขหรือปรัปปรุงใดจะผูกมัดท่านไปด้วย ดังนั้น ก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ท่านควรเข้าหน้าเว็บนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสียก่อน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KTH ก่อนใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นได้

  Restrictions for website users in Thailand

  เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ KTH ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการขาย การบริการ ข้อเสนอ เป็นต้น ยานพาหนะของ KTH ที่มีการระบุรายละเอียดบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะในประเทศไทย และนำเสนอสำหรับการใช้งานของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การส่งเสริมการขาย โครงการ บริการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เป็นสกุลเงินไทย

  คุณสมบัติ

  ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้

  การจำกัดการใช้งาน

  เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ท่านจะได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ สำหรับการดูและใช้งานข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ซึ่งให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ นอกจากจะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดง โพสต์ หรือจำหน่าย ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ในบริการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KTH

  ห้ามมิให้มีการใช้งานโรบอต แมงมุม หรืออุปกรณ์แบบอัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการใด ๆ ในการเฝ้าระวังหรือคัดลอกเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โดยเด็ดขาด ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  การซื้อสินค้าออนไลน์

  หน้าเว็บไซต์บางหน้าหรือลิงก์บางลิงก์บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น นำเสนอโอกาส หรือตัวเลือกเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ขายของ KTH ซึ่ง KTH และบุคคลภายนอกไม่รับประกันว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ การสั่งจองผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น ท่านสามารถสั่งจองผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการได้โดยตรงผ่านผู้ขายของ KTH

  นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า:

   (1) สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกสัญญาหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาไปแล้วนั้น ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมในการจองได้

   (2) สำหรับผู้ที่ยื่นสมัครสินเชื่อ หน่วยการผลิตจะเริ่มดำเนินการเมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติจากธนาคาร/สถาบันที่ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อวันที่ส่งหน่วยผลิตภัณฑ์

   (3) ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ขณะทำการจองล่วงหน้า และราคาสุดท้ายของยานพาหนะในเวลาที่ทำสัญญาครั้งท้ายสุดอาจแตกต่างกัน (ด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น ภาษีอากร)

  ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในใบสมัครขอสินเชื่อออนไลน์สำหรับสินค้าและบริการทุกชิ้นที่ได้สั่งจอง และ/หรือ ซื้อผ่านเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น KTH หรือบุคคลภายนอกไม่รับประกันว่าใบสมัครสินเชื่อออนไลน์จะได้รับการอนุมัติ การอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติของบุคคลของแต่ละบุคคล

  การจองล่วงหน้า

  ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ขณะทำการจองล่วงหน้า และราคาสุดท้ายของยานพาหนะในเวลาที่ทำสัญญาครั้งท้ายสุดอาจแตกต่างกัน (ด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น ภาษีอากร)

  การชำระเงิน

  KTH และ/หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ/บุคคลภายนอก สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่ได้ทำการจอง และ/หรือ ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นใด หากท่านชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าประเภทใด ท่านให้ข้อมูลและรับประกันว่า (ก) บัตรเครดิต บัตรเดบิต และข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน (ข) การออกบัตรได้ออกเป็นชื่อของท่าน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากท่านจะได้รับการชำระจากบริษัทหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับและอนุญาตให้เรา

   (1) ดำเนินการทางธุรกรรมโดยใช้บัตรหรือข้อมูลทางการเงินที่ให้ไว้

   (2) ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ดำเนินการทางธุรกรรมตามที่ได้เกิดขึ้นอีก (เช่น รายเดือนหรือรายปี) สำหรับการต่ออายุ

   (3) เมื่อจำเป็น วางบิลโดยเรียกเก็บจากท่านตามสัดส่วน (ตามที่กำหนด) ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบางประการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านซื้อหรือสมัครสมาชิก และ

   (4) เมื่อจำเป็น (และหากมี) วางบิลโดยเรียกเก็บผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หากท่านอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ ท่านอาจยกเลิกบริการสำหรับการทำธุรกรรม/บริการ ต่อเนื่องได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าหรือโดยใช้วิธีการอื่นใดตามที่ระบุบนเว็บไซต์

  ลิงก์เว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงกับป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและทรัพยากรภายนอกที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก แต่ KTH ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือการให้บริการและทรัพยากรภายนอกได้ หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับบริการหรือทรัพยากรดังกล่าว หรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปถึงบริการหรือทรัพยากรนั้น ให้แจ้งผู้ให้บริการบริการหรือทรัพยากรนั้นโดยตรง KTH เชื่อมโยงลิงก์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเท่านั้นโดยที่ไฮเปอร์ลิงก์ของ KTH และการโพสต์เนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวไม่ได้เป็นการสื่อว่า KTH สนับสนุนเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายนอกหรือมีความเชื่อมโยงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกนั้น

  เว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น อาจเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ของ KTH และเว็บไซต์อื่น ๆ ของ KTH นั้นอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์อื่นของ KTH ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KTH นั้นจะอยู่เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น เฉพาะในส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน

  การเข้าถึง

  ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกผ่าน หรือส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาถึงเราผ่านเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น และยอมรับว่าการส่งข้อมูลทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงเอง เมื่อใช้บริการเข้าสู่ระบบ ท่านอนุญาตให้ KTH เข้าถึงและครอบครองข้อมูลที่ท่านร้องขอ ทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงข้อมูลบัญชีเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านอนุญาตให้ KTH เข้าถึงคำขอของท่านและใช้ข้อมูลที่ท่านส่งเพื่อให้การเข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านต้องใช้รหัสผ่านในการลงทะเบียน ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และทุกกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน KTH ไม่ต้องรับผิดในการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่นใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าจะท่านจะรู้เห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

  ข้อมูลที่ได้ให้ไว้หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์/ แอปพลิเคชั่น

  เมื่อท่านได้ให้เนื้อหาของท่าน (ซึ่งรวมถึงผลตอบรับและคำแนะนำ) แก่ KTH จากการใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) ท่านได้อนุญาตให้ KTH ใช้เนื้อหาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในการคัดลอก จำหน่าย ส่งต่อ แสดงในที่สาธารณะ ทำซ้ำ แก้ไข แปล หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อหาและเผยแพร่ชื่อของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาของท่าน

  กรรมสิทธิ์

  นอกจากจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรูปภาพ การออกแบบ เครื่องหมาย รูปภาพ วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งได้จัดทำ และเนื้อหาอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ การออกแบบ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ KTH เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือมอบใบอนุญาตให้ใช้งานได้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และ/หรือ ของต่างประเทศ สิ่งใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือมอบสิทธิ ไม่ว่าโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยวิธีการอื่นใด ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นทางทรัพย์สินทางปัญญา

  การยกเลิก/การจำกัดการเข้าถึง

  KTH ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยุติชั่วคราวหรือถาวร หรือจำกัดซึ่งการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ทั้งหมดของ KTH รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การจำกัดความรับผิด

  KTH ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น เพราะโดยลักษณะของอินเทอร์เน็ตแล้ว เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะให้บริการตามที่สภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้น KTH ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หากเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ไม่สามารถใช้งานได้

  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ KTH ไม่ต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม แบบพิเศษ เชิงลงโทษ ที่เป็นเยี่ยงอย่าง หรือสืบเนื่อง ไม่ว่าประเภทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการที่ไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึง หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น หรือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์นี้หรือหน้าเว็บไซต์อื่นใดของ KTH หรือการเสียหาย/สูญหายของข้อมูล การที่ไม่สามารถส่งต่อหรือรับข้อมูล/เนื้อหา ซึ่งร่วมถึงการสูญเสียรายได้หรือสิ่งในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเกิดจากการไตร่ตรองไว้ก่อนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา การทำละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือประการอื่นใด แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก KTH จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายนั้นแล้ว

  ข้อจำกัดความรับผิด

  KTH ดำเนินการตามความสามารถอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับความแม่นยำ การเข้าถึง การบูรณาการ และความตรงต่อเวลาของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการ หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (หรือเพื่องดเว้นตัดสินใจดำเนินการหรือดำเนินการใด ๆ) KTH ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาด หรือการขาดหาย หรือความไม่แม่นยำ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น และไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เพื่อการสูญหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น แม้ว่า KTH จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ปราศจากไวรัส แต่ KTH ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์หรือข้อมูลนั้นจะปราศจากบรรดาไวรัสทั้งปวง KTH ไม่ต้องรับผิด ในการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์หรือรหัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงไวรัสและวอร์ม KTH ขอปฏิเสธที่จะรับประกัน ไม่ว่า โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยซึ่งความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะอนุญาตให้ทำได้ KTH ไม่รับประกันว่าการใช้งาน บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะไม่ถูกรบกวน

  การชดใช้ความเสียหาย

  ท่านยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายและทำให้ KTH บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้แทน ลูกจ้าง ผู้สร้างแบรนด์ ร่วมกันหรือหุ้นส่วนอื่นและซัพพลายเออร์ หลุดพ้นจากคำกล่าวอ้าง คำร้องขอให้รับผิด การดำเนินการ หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงค่าทนาย ความตามสมควรที่บุคคลภายนอกต้องจ่ายเนื่องจาก ที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิของบุคคลอื่น ความเกี่ยวพันธ์ที่ท่านมีกับเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น

  คู่สัญญาอิสระ

  ผู้ใช้งานเข้าใจว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน ระหว่างผู้ใช้งานและ KTH ท่านยินยอมที่จะไม่ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้แทน ตัวแทน หรือลูกจ้างของ KTH และ KTH ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำการแทน การดำเนินการ หรือการตัดผู้ใช้งานออก

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยจากการใช้งานหรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ในการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งสิทธิของท่าน รายละเอียดข้อมูล ส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วิธีการรวบรวม การประมวลผล การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในลิงก์ต่อไปนี้ [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

  การใช้คุกกี้

  ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวแทน เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP) เวลาที่ท่าน เข้าเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร้องขอ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือสื่อที่ส่งข้อมูลท่านมาให้เรา และอื่น ๆ ผ่านการ ใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างดีที่สุด คุกกี้ทำให้เรา สามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้งานของเรา และเสริมสร้าง ประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านสามารถกำหนดให้เว็บบราวเซอร์ของท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้หรือบ่งชี้เมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะบางประการของเว็บไซต์หรือบริการอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องหากปฏิเสธคุกกี้ ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้งานคุกกี้ในลิงก์ต่อไปนี้ [นโยบายคุกกี้]

  การยุติข้อพิพาท

  ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ การตีความ หรือการนำไปใช้ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้เข้าสู่กระบวนการยุติข้อพิพาทผ่าน อนุญาโตตุลาการผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ("THAC") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

   ก. จำนวนอนุญาโตตุลาการต้องมี 3 คน

   ข. ที่ตั้ง สถานที่ดำเนินการ และการดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการให้อยู่ในประเทศไทย และ

   ค. ภาษาที่จะใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาไทย

  กฎหมายและเขตอำนาจ

  การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กำกับ ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดการแห่งกฎหมาย เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ท่านยินยอมว่า KTH มีอำนาจโดยเฉพาะในข้อพิพาททั้งปวงอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น

  ข้อกำหนดทั่วไป

  KTH สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือลบทิ้งซึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอการให้บริการใด ๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า KTH แนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น หรือหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อผู้ขาย KTH ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดก่อนดำเนินการตัดสินใจใด ๆ

  ติดต่อเรา

  เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางเมนู “ติดต่อเรา” แต่หากต้องการติดต่อเราในเรื่องการดำเนินการหรือประเด็นทางกฎหมาย ท่านจะต้องติดต่อเราทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึงที่อยู่ด้านล่างนี้:

  บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 98 สาทรสแควร์
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500

อยากร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไร?

1. เลือกธีมและโชว์รูม

เลือกธีมรถ Carnival ที่คุณต้องการทดลองขับและโชว์รูมที่คุณต้องการใช้บริการในการร่วมกิจกรรม

2. กรอกข้อมูลของคุณ

กรอกข้อมูลส่วนตัวและเบอร์มือถือให้ถูกต้อง เพื่อใช้ยืนยันตัวตน และให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

3. รอรับ SMS ยืนยัน

หลังจากส่งข้อมูลเรียบร้อย คุณจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน

4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายและยืนยันข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง

5. รอรับความเซอร์ไพรส์ถึงที่

เราจะนำรถไปส่งให้คุณถึงที่ พร้อมออกไปเซอร์ไพรส์ลูกๆกันได้เลย

พิเศษ พร้อมรับรางวัลสุดเซอร์ไพรส์กับทาง Kia Thailand

1. รางวัลตุ๊กตาสุดน่ารัก

ผู้ร่วมทดลองขับในกิจกรรม Wonder MOM รับของรางวัลสุดน่ารัก ตุ๊กตาตามธีมรถที่ท่านเลือก ท่านละ 1 รางวัล โชว์รูมรถยนต์เกียที่ร่วมกิจกรรม

2. ลุ้นทริปปารีสดีสนีย์แลนด์*

จอง Kia Carnival ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทริปท่องเที่ยว ดีสนีย์แลนด์ปารีส ยกครอบครัว และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท เมื่อสั่งจองรถยนต์รุ่น เกีย คาร์นิวัล (ทุกรุ่นย่อย LX, EX, SXL และ SXL Luxury) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 67 และ รับส่งมอบรถภายในวันที่ 30 ก.ย. 67 ที่โชว์รูมรถยนต์เกีย ทั่วประเทศ เท่านั้น

*เงื่อนไข และข้อกำหนด

 1. ผู้สั่งจองซื้อรถยนต์รุ่น เกีย คาร์นิวัล (ทุกรุ่นย่อย LX, EX, SXL และ SXL Luxury) จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 และ รับส่งมอบรถภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 รับสิทธิ์จับรางวัลในกิจกรรมนี้
 2. บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Kia Wonder Mom รถคันนี้ ที่ได้ใจแม่ ณ บริษัท เกีย เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 27 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Kia Thailand Facebook (https://www.facebook.com/KiaSalesThailand/) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถมีชื่อเป็นเจ้าของรถ เกีย คาร์นิวัล มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 70 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี / ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร
 4. การรับรางวัลต้องดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในเวลาทำการของบริษัท และภายใน 70 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ
 5. รางวัลทั้งหมด 14 รางวัลจะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์:
  • รางวัลที่ 1 ทริปครอบครัวที่ ปารีสดิสนีย์แลนด์ มูลค่ารางวัลละ 700,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลที่พักโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สเปซ พัทยา มูลค่ารางวัลละ 31,550 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รางวันที่ 3 บัตรกำนัลสำหรับทานอาหารและเรียนขี่ม้าที่ร้าน The Hay - Equestrian Center & Eatery มูลค่ารางวัลละ 5,200 บาท จำนวน 10 รางวัล
 6. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญหรือรางวัล โปรดติดต่อเพจ Facebook ของ Kia Thailand หรือ Line @Kia.Thailand